Sắp xếp Bí thư cấp ủy ngoài địa phương không phải là vấn đề lớn

Trao đổi về chủ trương của Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ trong đó cụ thể là việc bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã cho rằng, việc sắp xếp phụ trách địa phương này hay địa phương kia không phải vấn đề lớn, quan trọng là là phải hài hòa, hợp lý để tránh những khó khăn phát sinh.


TOP