Ấn Độ xuất hiện biến thể Delta Plus

Biến thể SARS-CoV-2 có tên Delta Plus đã được phát hiện ở hơn 40 bệnh nhân tại một số bang như Maharashtra, Madhya Pradesh và Kerala (Ấn Độ).


TOP