Dung ơi, ngủ một giấc dài em nhé!

Nhận cái tin em gieo mình xuống dòng sông Lam quyên sinh mà tôi cũng như những người biết em đều sốc, đều không tin vào tai mắt mình. Nhìn thấy chiếc xe máy dựng trên cầu Bến Thuỷ, tôi đã nguyện cầu đó sự nhầm lẫn chứ không phải là nữ phóng viên thể thao đáng mến mà tôi và nhiều đồng nghiệp rất trân quý.


TOP