Cơ chế chính sách đặc thù và hàng loạt dự án sẽ được triển khai giúp Nghệ An phát triển bứt phá

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay (16/9), các đại biểu đã được nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự đảng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 39, giúp Nghệ An phát triển bứt phát đạt được các mục tiêu đề ra.


TOP