Tin trong tỉnh

Cơ chế chính sách đặc thù và hàng loạt dự án sẽ được triển khai giúp Nghệ An phát triển bứt phá

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay (16/9), các đại biểu đã được nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự đảng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 39, giúp Nghệ An phát triển bứt phát đạt được các mục tiêu đề ra.

Triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của Trung ương trao, Tỉnh ủy Nghệ An đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện với tinh thần khẩn trương, bài bản, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tập thể và cá nhân.

Theo đó, dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh để thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm đều hướng đến phát triển 02 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.

Chương trình thực hiện 03 đột phá chiến lược gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

Hình thành và phát triển 04 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm tạo động lực dẫn dắt, gồm: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A.

Phát triển 05 lĩnh vực trụ cột, gồm: Công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Xây dựng 06 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển, gồm: Thành phố Vinh mở rộng là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Phát triển đô thị Thái Hòa trở thành đô thị động lực, trung tâm vùng phía Tây Bắc; phát triển thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu trở thành đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh. Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái, động lực thúc đẩy phát triển của tiểu vùng Tây Nam; nâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông của tỉnh. Nâng cấp huyện Đô Lương, đóng vai trò là điểm kết nối, liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã phân công thực hiện gắn với “địa chỉ”, trách nhiệm rõ ràng với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể đối với: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; cấp ủy, đảng ủy trực thuộc và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ đề ra 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Chương trình hành động được xây dựng nhằm thể hiện vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền...

Về mục tiêu, Chương trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường; đề ra 10 nhiệm vụ phân công cho các Bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể, trong đó giao UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 39, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển khu vực miền Tây trình Chính phủ ngay trong quý IV năm nay.

Các đại biểu theo dõi, nghiên cứu các nội dung được quán triệt tại hội nghị

Đồng thời, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ cũng đã đề ra 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 để phát triển bứt phá, như: Dự án đầu tư tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên - công trình văn hóa đặc biệt quan trọng, ý nghĩa không chỉ của tỉnh mà của cả nước. Các dự án có tính kết nối vùng: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; Đầu tư, xây dựng dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy (thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn); đầu tư ga Vinh mới (dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam); đầu tư xây dựng bến cảng Đông Hồi; nâng cấp, mở rộng khu bến Bắc Cửa Lò...

Các dự án nông nghiệp, cải tạo hệ thống thủy lợi, bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân: Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, hồ chứa nước Bản Mồng; đầu tư xây dựng đập Sông Lam; nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam...

Quốc hội sẽ ban hành 02 văn bản thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Đảng đoàn Quốc hội sẽ lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 văn bản để thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW. Một là Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Vinh và hai là Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngoài các cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp đã quy định cụ thể trong Nghị quyết số 36 của Quốc hội, dự kiến sẽ cần bổ sung thể chế hóa một số cơ chế, chính sách về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội; cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhà khoa học, doanh nhân về làm việc, kinh doanh, đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương, chủ động tổ chức nghiên cứu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương xây dựng Đề án, Tờ trình dự thảo văn bản báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội, cố gắng thực hiện trong thời gian nhanh nhất, thực hiện có hiệu quả nhất.

Mặt khác, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự Đảng Chính phủ có thể nghiên cứu thêm một phương án nữa đó là tham mưu xây dựng một Nghị quyết riêng của Quốc hội bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An để thể chế hóa đầy đủ nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị thay vì sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/QH15 bởi Nghị quyết này thực hiện trong 5 năm, đến nay đã thực hiện được 2 năm.

Tác giả: CTTĐT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP