Tin trong tỉnh

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với 700 đại biểu tham và kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu trong tỉnh, trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 41.000 người/655 điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An

Đ/c Trần Tuấn Anh – Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong bối cảnh phát triển mới. Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho việc tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất tiềm năng, lợi thế cho Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

05 nhóm quan điểm chỉ dạo cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm; phân tích bối cảnh mới trong nước, quốc tế và đặt Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước, Bộ Chính trị đã đưa ra 05 nhóm quan điểm chỉ đạo cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đó là: Nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của tỉnh Nghệ An, là cơ sở để xác định rõ nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của tỉnh. Đặt ra yêu cầu phát triển Nghệ An toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; yêu cầu về cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho phát triển của tỉnh và đặt Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia.

Tập trung nhấn mạnh phương thức, mô hình phát triển của tỉnh theo hướng phát triển hiện đại, bền vững và theo các mô hình kinh tế mới; định hướng phát triển trọng tâm cho các vùng, miền và tăng cường liên kết phát triển; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tập trung nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn lực văn hóa và con người Nghệ An, của giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đưa ra định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với môi trường; giữa các vùng, miền; phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí “tự lực, tự cường” của Nhân dân Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý giới thiệu về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua

Nghị quyết hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

9 nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghệ An cần tập trung thực hiện. Đó là, phải thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển. Trong đó, tỉnh cần tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuân thủ các định hướng của quy hoạch vùng, hệ thống quy hoạch quốc gia; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực; kết nối liên vùng, liên ngành; có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình hợp lý.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm quan triển lãm ảnh giới thiệu về những thành tựu kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An

Tăng cường hợp tác với tỉnh Thanh Hoá, hướng tới hình thành tam giác phát triển khu vực Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An: Khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi Nghệ An - khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá - khu vực Tây Bắc Nghệ An; hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nhất là về dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và với các địa phương khác.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số. Tập trung phát triển Nghệ An thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Tổ chức thực hiện

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tỉnh uỷ Nghệ An khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp, kiểm tra, giúp Tỉnh uỷ Nghệ An kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An phát triển.

Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong cả nước, nhất là các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Nghệ An để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết.

(Cổng TTĐT Nghệ An tiếp tục cập nhật các nội dung của hội nghị).

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP