Hàng trăm dự án “treo” nào vừa bị gọi tên?

158 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất liên tục và chậm tiến độ đầu tư trên địa bàn Nghệ An, trong 6 năm (2016-2021), được đoàn liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An rà soát, gọi tên.


TOP