Chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong

Đặng Quang Sơn sau khi dùng kiếm đâm vợ trong lúc xảy ra mâu thuẫn đã đưa người "đầu gối tay ấp" với mình đi cấp cứu rồi bỏ trốn


TOP