Nghệ An: Các trường nghề gặp khó trong tuyển sinh

Nội dung này được một số trường nghề trên địa bàn thành phố Vinh phản ánh với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sáng 3/10, tại buổi giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện một số chính sách XKLĐ trên địa bàn tỉnh.

Cần làm rõ vai trò của các sở, ngành về chiến lược phát triển thanh niên

Sáng 21/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Thanh niên 2005; các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Nâng chất lượng khuyến công

Những năm qua, với việc triển khai nhiều chương trình, Khuyến công Nghệ An đã góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề phát triển; giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


TOP