Tin trong tỉnh

Cần làm rõ vai trò của các sở, ngành về chiến lược phát triển thanh niên

Sáng 21/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Thanh niên 2005; các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo vụ công tác thanh niên - Bộ Nội vụ; Vụ công tác học sinh sinh viên - Bộ LĐ-TB&XH.

Về phía tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn; các sở ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng đoàn viên, thanh niên có ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

ĐVTN Quế Phong ra quân làm đường giao thông nội đồng. Ảnh tư liệu

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội. Hỗ trợ thanh niên trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên...

Về việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, các nội dung của luật đã được triển khai đầy đủ, từng bước đi vào đời sống thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức xã hội đối với công tác thanh niên và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đào tạo nghề cho thanh niên đang được các cấp, ngành chú trọng trong thời gian qua. Ảnh tư liệu

Về việc thực hiện các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, hiện nay có 13 chương trình tín dụng liên quan đến cho vay đối tượng thanh niên thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và học nghề.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Thanh niên năm 2005; các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên vẫn còn có những hạn chế, như: Việc đầu tư các thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi giải trí cho thanh niên từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu; Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật còn là vấn đề nóng của xã hội; Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên trong chọn nghề và tạo việc làm hiệu quả chưa cao; Nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu của thanh niên còn ít, thủ tục vay vốn còn gặp nhiều khó khăn...

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh thông tin thêm về hệ thống văn bản thực hiện chính sách thanh niên của tỉnh; các chính sách cho tài năng trẻ, chính sách hỗ trợ thanh niên vùng khó khăn. Đề nghị làm rõ vai trò của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chính sách thanh niên.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn cho biết, hiện nay Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2, vì vậy đề nghị tỉnh có kế hoạch chi tiết cho chiến lược này ở cấp tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hiện nay một số đề án đã được triển khai 5 năm nhưng hiện không khả thi, cần đưa ra phân tích để làm rõ hướng triển khai sắp tới. Về việc triển khai Luật Thanh niên, những khó khăn bất cập cần được các cấp ngành liên quan đánh giá chi tiết để trình lên các cấp có thẩm quyền, trình Quốc hội.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hoa tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát và giao cho các sở, ban ngành, Đoàn thanh niên tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

Đồng thời, đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực về phát triển thanh niên. Qua đó sẽ rà soát các chỉ tiêu, chính sách phát triển thanh niên theo Quyết định 1131/QĐ - UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020 nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP