Thiếu phòng học, trang thiết bị dạy học theo chương trình mới

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên là hai yếu tố quan trọng quyết định chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa (SGK) mới. Tuy nhiên, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy hiện học tại nhiều địa phương hiện chưa đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn đã ban hành.

Nghệ An: Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng có thể còn kéo dài, ngày 22/5/2020 Sở GD đã có công văn khẩn số 861gửi phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp trên cơ sở có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và giáo viên


TOP