Nhịn khô detox: Trào lưu 'sống khỏe' hại sức khỏe

Nhịn ăn nhiều ngày để detox cơ thể - thường được gọi là phương pháp "nhịn ướt", tức là không ăn nhưng vẫn uống nước - đã là kỳ lạ. Giờ đây, để thanh lọc còn có cả phương pháp "nhịn khô" - tức không ăn, không uống trong ít nhất vài ngày.


TOP