Ông Diệp Dũng sai phạm trong thương vụ mua Big C và huy động vốn

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó GĐ Công an TPHCM cho biết, ông Diệp Dũng liên quan đến thương vụ mua Big C và huy động vốn từ năm 2016. Bước đầu Công an TPHCM xác định, ông Diệp Dũng đã lạm quyền, gây thiệt hại cho Saigon Co.op trên 29 tỷ đồng.


TOP