Chuyển đổi số ở vùng biên giới Nghệ An

Thời gian qua, với vai trò tiên phong, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới rẻo cao, góp phần cùng các cấp, ngành để chuyển đổi số thực sự là cơ hội bứt phá, vươn lên, là giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại Nghệ An…

Nghệ An: Thu nhận gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử

Với sự quyết liệt, sâu sát, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 15.4, toàn tỉnh đã thu nhận 1.494.541 tài khoản định danh điện tử.

Nghệ An hỗ trợ đăng ký, cài đặt định danh điện tử tại nơi công cộng

Thực hiện kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, tại tuyến đường đi bộ TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức điểm tư vấn, hỗ trợ đăng ký, cài đặt định danh điện tử (VNEID) và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến.


TOP