Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tỉnh Nghệ An 4 tỷ đồng để làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 22-4, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đồng Nai đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.


TOP