Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36

Thời gian qua, UBND các huyện đã tập trung để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn khe Thơi – Nậm Cắn. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ đang còn rất chậm, nhiều khối lượng công việc cần phải được giải quyết.

Tháo gỡ khó khăn tại dự án cải tạo đường dây 110kV

Dự án cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu – Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An và giải tỏa công suất một số nguồn thủy điện nhỏ trong khu vực. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ quý IV/2019. Tuy nhiên, cho đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này vẫn còn gặp một số khó khăn .

TP Vinh: Nhiều bất cập tại dự án cải tạo, nâng cấp đường Phan Sỹ Thục

Trong thời gian vừa qua, UBND TP Vinh đã tiến hành đầu tư, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên, việc thi công tại một số tuyến đường có dấu hiệu cẩu thả,kém chất lượng.Cộng thêm việc chủ đầu tư giám sát chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng công trình đang được đặt nhiều nghi vấn. Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Phan Sỹ Thục, phường Trường Thi, tp Vinh là một ví dụ điển hình.


TOP