Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An

Sáng 17/2, trong chương trình công tác tại các tỉnh Bắc Miền Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra tiến độ và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Nghệ An sẽ ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm, có tính liên vùng

Nghệ An yêu cầu các sở, ban, nghành và các địa phương xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm, có tính liên vùng, có sức lan toả.


TOP