Thu tiền triệu từ trồng dưa chuột vụ đông

Theo tính toán của bà con nông dân huyện Anh Sơn, 1 sào dưa chuột năng suất đạt khoảng 1,5- 2 tấn, với giá thị trường dao động từ 8 ngàn đến 10 ngàn đồng/kg, thì 1 hec ta trồng dưa chuột sau khi trừ chi phí cho thu nhập 140 triệu đồng.


TOP