Nghệ An: Lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang tổ chức lựa chọn đơn vị nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh với mục tiêu “hiện đại, độc đáo, bản sắc, thân thiện và hiệu quả kinh tế cao”, đưa Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất của khu vực Bắc Trung Bộ.

Cửa Lò: Tiếp tục thực hiện giải toả các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đúng thời hạn quy định

Chiều ngày 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh, tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh tổ chức hội nghị nghe tiến độ giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh.

Nghi Hương (TX Cửa Lò) triển khai kế hoạch giải tỏa 56 ki ốt, bãi xe phía Đông đường Bình Minh

Sáng ngày 12/9, phường Nghi Hương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch giải tỏa 56 ki ốt, bãi xe..phía Đông đường Bình Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị có các Đ/c Phạm Thị Hồng Toan-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể có liên quan. Các Đ/c Trần Minh Lương – Bí thư Đảng ủy phường, và Trần Thọ Đạt – Chủ tịch UBND phường chủ trì. Cá hộ kinh doanh ky ốt, bãi xe phía đông đường Bình Minh phường Nghi Hương cùng tham gia.

Nghệ An đầu tư 310 tỷ đồng mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò (Bên mời thầu) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Dự án có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.


TOP