Nóng: Ngừng bắn ở dải Gaza

Mỹ cho biết Israel và Hamas sẽ ngừng bắn qua biên giới dải Gaza kể từ 21/5, tạm dừng cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong những ngày qua.


TOP