iPhone 16 lộ thông tin đầu tiên

Dòng sản phẩm iPhone 14 chỉ vừa ra mắt được vài tháng, nhưng những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 16 đã bắt đầu xuất hiện.


TOP