Nghệ An nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thực hiện Chỉ thị số 45/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 68 của UBND tỉnh Nghệ An, ngành Thủy sản Nghệ An đã triển khai mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), được các chủ tàu đồng tình cao.


TOP