Có 44 lượt ý kiến tại phiên thảo luận tổ

Với không khí sôi nổi, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, tại phiên thảo luận tổ diễn ra vào sáng nay (10/7) đã có 44 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời đã tập trung thảo luận về những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; đồng thời thông tin, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm.


TOP