Tin trong tỉnh

Bế mạc kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều nay (11/7), Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết, Tổ Thư ký trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp những ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh vào các dự thảo Nghị quyết và ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết và thông qua các dự thảo Nghị quyết

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, HĐND tỉnh đã thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024: Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng trong phiên làm việc chiều nay, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết khác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Trên tinh thần xây dựng, phản ánh khách quan, toàn diện thực tế sinh động đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng qua, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với 26 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình tại kỳ họp. Đồng thời đã thảo luận, biểu quyết thông qua 26 nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Trong phiên họp ngày 11/7/2024, qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp có 35 cử tri phản ánh, kiến nghị về 34 vấn đề trên 04 lĩnh vực, cụ thể: Lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng có 14 ý kiến; lĩnh vực quản lý xây dựng, giao thông, đô thị có 08 ý kiến; lĩnh vực nội vụ, chế độ, chính sách, thủ tục hành chính có 10 ý kiến; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 02 ý kiến. Bên cạnh đó, qua đường dây điện thoại trực tuyến của kỳ họp tiếp tục nhận được 05 ý kiến của các công dân đã phản ánh tại các kỳ họp trước và đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh, có tổng số 67 lượt cử tri phản ánh 63 vấn đề qua đường dây điện thoại trực tuyến. Bên cạnh đó, có 08 ý kiến, kiến nghị lại của cử tri đã phản ánh tại các kỳ họp trước và đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 10 công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và chế độ chính sách.

26 dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 21:

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023.

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

8. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.

9. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết về việc đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt VII.

13. Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

14. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

17. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2025.

18. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

20. Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường D3, N3 vào cụm công nghiệp Hưng Đông, thành phố Vinh.

21. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi thuộc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc.

22. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

23. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giải đoạn 2021 - 2023 vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

24. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

25. Nghị quyết phân bổ đợt 5 năm 2024 dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn kinh phí các địa phương hỗ trợ tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 6 năm 2024.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP