NSND Tự Long: 'Tôi không ngờ Lại Văn Sâm lại thô lỗ như vậy'

'Tôi không ngờ cỡ như Lại Văn Sâm lại thô lỗ như vậy. Lúc nãy nghe anh Lại Văn Sâm nói mà tôi cứ sợ anh ấy sẽ buột miệng ra là 'em ơi đừng có suy nghĩ, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nghĩ mình ở với nhau lâu rồi', NSND Tự Long nói.


TOP