Khởi tố nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ

Trần Tiến Lực là nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ đã câu kết, giúp sức cho nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ kê khống số lượng hàng hóa, chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng.

Thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Vũ “nhôm”

Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng. Để có tiền mua cổ phần DongABank, Vũ "Nhôm" thế chấp đất tại thành phố Đà Nẵng nhằm vay 400 tỉ đồng của DongABank. Còn 200 tỉ đồng, Vũ “nhôm” lập, ký khống chứng từ.


TOP