Doanh nghiệp lao đao, nhân viên mất việc vì Covid-19

Tổn thất của doanh nghiệp và người lao động do ảnh hưởng của Covid-19 có thể nằm ngoài những báo cáo thống kê chính thống. Covid-19 thực sự đang làm đảo lộn nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống người dân, khi nhiều doanh nghiệp trên bờ vực phá sản, còn người lao động mất việc làm.


TOP