Gói thầu xây lắp 102 tỷ đồng tại TP. Vinh (Nghệ An): Dang dở do đâu?

Hơn nửa năm kể từ thời điểm trao HĐ cho Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt - Công ty CP Xây lắp Tân Thắng, Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước dọc các tuyến đường V.I.Lê Nin, Trường Thi, TP. Vinh vẫn “dậm chân tại chỗ” khi thành viên đứng đầu Liên danh gặp rắc rối về pháp luật. Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Liên danh nhằm lựa chọn nhà thầu thay thế thực hiện, đáp ứng tiến độ đầu tư.


TOP