Tin trong tỉnh

Tối 11/11, Nghệ An có 34 ca dương tính với COVID-19, trong đó 1 ca nhiễm cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 11/11, Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại TP Vinh, 33 ca đã được cách ly từ trước.


1. Bệnh nhân N.D.X, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 6/11 Bệnh nhân có tiếp xúc gần với Bệnh nhân V.V.H đã được công bố sáng nay tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 9/10 Bệnh nhân đến BVĐK TP Vinh làm test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 10/10 Bệnh nhân đến Nhà Văn Hóa TP Hà Tĩnh số 2 đường Đặng Dung để tiêm vắc xin COVID – 19. Ngày 11/11 Bệnh nhân nhận được thông tin về Bệnh nhân Võ Văn Hải dương tính, Bệnh nhân đến BVĐK TP Vinh để làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân Đ.P.T, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: khối 2, phường Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân Đ.T.N, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối 2, phường Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 7, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 28/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân P.T.X, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 9, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.X.T đã được công bố trước đó. Ngày 28/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân L.K.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Xóm Yên Thọ, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 và là cháu của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.P.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.Y, nam, sinh 1949. Địa chỉ: xóm Hậu Hòa, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.M.A.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân V.P.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 07/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân T.SK, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.A.T đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân T.N.D.C, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân V.S.N, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân Đ.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân V.P.L, nam, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của V.P.H đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân L.T.H.Y, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 5, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.M.S, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 và là vợ của Bệnh nhân H.V.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 8/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.T.Đ.N, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 8/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.A. T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.T.Q.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.H.N, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân N.T.H.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân H.T.C, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân Đ.N.B, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.H đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân L.Đ.T.A, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 8 và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.

26. Bệnh nhân N.T.N.S, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 8 và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.

27. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L.A đã được công bố trước đó. Ngày 10/11 Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.

28. Bệnh nhân N.T.S, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 và là người nhà chăm sóc Bệnh nhân ở khoa Nội 1 – BV Ung Bướu cơ sở 2 từ ngày 21/10 đến nay. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của BV và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân N.Đ.G.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 6, xã nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc ngày 7/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân L.M.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Thôn 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Anh Sơn ngày 6/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân V.T.K, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Tân Kỳ ngày 9/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân L.T.Y, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 3/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1951. Địa chỉ: xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 8/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 11/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là lái xe đường dài tuyến Long An – Lào Cai. Ngày 11/11 Bệnh nhân về đến huyện Quỳnh Lưu và đến BVĐK Quang Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP