Nghệ An: Nhiều cán bộ xin chuyển, thôi vị trí công tác

Thời gian gần đây, một số cán bộ phòng, ban cấp huyện ở Nghệ An xin chuyển, thôi vị trí công tác. Lý do xin nghỉ cũng rất đa dạng, như lý do sức khỏe, không phù hợp với ngành nghề, cũng như ngạch bậc...

Nỗi niềm phóng viên mất việc

Về công tác tại các đơn vị trong nhiều năm, trong quá trình công tác không vi phạm quy định, luôn hoàn thành nhiệm vụ, đam mê nghề nghiệp, nhưng nhiều phóng viên công tác tại nhiều Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện ở Nghệ An, bất ngờ bị mất việc. Việc này đã khiến nhiều phóng viên lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

40 nhân tài Đà Nẵng xin thôi việc: Do khủng hoảng lòng tin?

Trước sự việc 40 nhân tài ở Đà Nẵng xin thôi việc, theo đại biểu Dương Trung Quốc, các cơ quan chức năng cần phải phân tích kỹ bản chất vấn đề chứ không nên nhìn hiện tượng rồi vội vã kết luận. “Tại Đà Nẵng đang diễn ra sự khủng hoảng, trong đó có cả khủng hoảng lòng tin của người dân” - ông Quốc nói.

40 nhân tài ở Đà Nẵng thôi việc

Được bố trí việc làm nhưng nhiều học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng đã xin thôi việc.


TOP