Nghệ An: Dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện

Thống kê của BHXH tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 30/04/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tại Nghệ An là 37.687 người, đạt 92,6% so với dự toán BHXH Việt Nam giao; tăng 5.747 người so với cuối năm 2018. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 4/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng 2.709 người.


TOP