Hơn 304.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, cả nước đã có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển.


TOP