Quốc gia tỷ dân sắp loại bỏ cổng Lightning

Tiếp theo động thái của châu Âu, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới cũng quyết định chọn USB-C làm chuẩn sạc bắt buộc, trực tiếp bức tử cổng Lightning trên iPhone.

Quốc gia nào nhiều di sản thế giới nhất?

UNESCO đã công nhận hơn 1,120 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ, để tôn vinh và gìn giữ những thành tựu của nhân loại và các kỳ quan thiên nhiên. Trung Quốc và Italy đang cùng nhau dẫn đầu về số lượng di sản thế giới.


TOP