Khởi tố, tạm giam chủ quán karaoke kiêm “tú bà”

Là chủ quán karaoke thuộc dạng “cỏ”, để có thêm thu nhập, Biết tuyển thêm một số “kiều nữ” đã cứng tuổi về làm nhân viên. Khi khách có nhu cầu “vui vẻ”, Biết đứng dàn xếp cho nhân viên “đi khách”.


TOP