Quả đắng từ những án kinh tế

Khi đại án Vạn Thịnh Phát vừa nổ ra hồi đầu tháng 10-2022, tôi nhận được vài cuộc gọi điện thoại của mấy người quen, nhờ "tư vấn": Đã đổ tiền tỉ vào trái phiếu doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn này, bây giờ làm sao thu về?

Bộ Tài chính siết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, Bộ Tài chính đề xuất một loạt chính sách như thu hẹp mục đích phát hành nhằm hạn chế chuyển nhượng vốn lòng vòng, yêu cầu tỉ lệ an toàn tài chính đối với doanh nghiệp khi phát hành.


TOP