Video độc hại tràn ngập TikTok

Một nghiên cứu chỉ ra rằng TikTok có thể hiển thị các nội dung độc hại liên quan đến tự tử và chứng rối loạn ăn uống cho thanh thiếu niên chỉ trong vài phút sau khi họ tạo tài khoản.


TOP