Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin nghỉ hưu trước gần 2 năm

Ngày 15-7, ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận với báo chí, ông vừa nộp đơn xin nghỉ và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho nghỉ kể từ ngày 1/8 (trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


TOP