Thanh Chương (Nghệ An): Để dân xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, xã bị huyện “tuýt còi”

Nhiều hạng mục công trình được xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, thế nhưng chính quyền xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) đã không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Khi dư luận phát hiện, huyện kiểm tra và “tuýt còi” thì phát hiện UBND xã ban hành quyết định xử phạt sai thẩm quyền.


TOP