2 phương án xử lý khi tuổi nghề ngắn hơn tuổi hưu

Theo dự kiến, Dự thảo Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tháng 10-2019 tới. Trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện tuổi nghề, tuổi hưu, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết: Có 2 phương án xử lý khi tuổi nghề ngắn hơn tuổi hưu.


TOP