Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 2, VKSND tối cao

Sáng 10/10, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Long, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.


TOP