Trong nước

Tập trung làm công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới

Các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc cả 3 khối cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ được bầu mới…

UB Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 20/7/2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 5/8/2021.

Kỳ này, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Thông báo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Quốc hội đã thực hiện chỉ đạo của UB Thường vụ Quốc hội để triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc tiêm vắc xin đối với các vị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng thư ký đề nghị các vị đại biểu tham gia tiêm phòng theo Kế hoạch của Văn phòng Quốc hội và tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch (trong đó có quy định riêng cho kỳ họp thứ nhất này).

Quốc hội chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất gửi đến đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ nghe Tổng Bí thư phát biểu, nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, gồm: Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội; bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ bầu các chức danh chủ chốt khác của nhà nước, gồm Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV vừa qua, Quốc hội mới thực hiện việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, chưa kiện toàn lãnh đạo khối cơ quan tư pháp.

Công tác nhân sự còn bao gồm việc quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có), Phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Các nội dung được xem xét tại kỳ họp thứ nhất còn có: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Xem xét, quyết định: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng là nội dung được đặt lên bàn nghị sự ở kỳ họp này.

Tác giả: Thái Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP