Trăm cảnh tréo ngoe, nguy hiểm tính mạng thời xe ôm công nghệ

Sự phổ biến lan nhanh của ngành "xe ôm công nghệ" đã vô tình hình thành nên những vấn đề bất cập trong xã hội hiện đại. Điển hình là mối nguy hại về tính mạng và tài sản của các tài xế GrabBike trong thời gian gần đây.


TOP