Tin trong tỉnh

Tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cấp huyện, xã ở Nghệ An

Nghệ An sẽ tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa trong việc tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và dự kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030.

Tạm thời dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức trên toàn tỉnh Nghệ An

Theo đó, tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh cho đến khi Đề án tổng thể cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh.

Tác giả: P.A (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP