Tin trong tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất

Tại Công văn số 5697/UBND-NN ngày 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. Thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn xử lý. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh xín ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc nếu có.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP