Tin trong tỉnh

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 688/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023.

Theo đó, tại phiên tiếp công dân, bà Cao Thị Thúy Tài, xóm 13B, xã Nghi Kim, thành phố Vinh và một số hộ gia đình tại Khu tập thể Nhà máy chè Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giảm mức giá giao đất khi thực hiện dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở tại Khu tập thể và vùng ao Nhà máy chè Vinh vì hoàn cảnh kinh tế của các hộ gia đình rất khó khăn; kiến nghị xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với những hộ gia đình hiện nay không còn lưu giữ các giấy tờ liên quan đến hóa giá nhà tập thể của Xí nghiệp chế biến chè Vinh năm 1995.

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình mua hoá giá nhà tập thể của Xí nghiệp chế biến chè Vinh để có cơ sở xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất, giao UBND thành phố Vinh xem xét lại các yếu tố xác định giá đất nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các hộ dân. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 31/10/2023.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND thành phố Vinh xử lý những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình giải quyết vụ việc.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP