Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Định

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được phân công nhiệm vụ khác.

Ông Nguyễn Xuân Định sinh năm 1970, từng là Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Trưởng ban Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam). Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII diễn ra cuối năm 2018, ông Định được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của BHXH Việt Nam.

Hội đồng này có chức năng, nhiệm vụ như chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT để bảo đảm an toàn quỹ BHXH, BHYT; thông qua dự toán hàng năm về thu, chi quỹ BHXH, BHYT…

Tác giả: Trần Kiên

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP