Trong nước

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự lãnh đạo TPHCM và 7 tỉnh

Thủ tướng vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: TPHCM, Bến Tre, Kon Tum, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp.

Tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa).

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Lê Duy Thành.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Bình Định, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP