Tin trong tỉnh

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Đó là một trong những nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/3 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2022 diễn ra vào ngày 24/3.

Bám sát tình hình thực tiễn, từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19

Về nhiệm vụ trong Quý II/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, huy động lực lượng tham gia trạm y tế lưu động phù hợp, đặc biệt là các tổ chức xã hội, đoàn thể, tổ COVID cộng đồng, tổ chăm sóc COVID-19... nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị sức khỏe cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế, hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tham mưu triển khai Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là những hướng dẫn chuyên môn liên quan đến phòng, chống dịch tại cộng đồng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học và công tác xét nghiệm trong tình hình mới.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xem xét cho phép các địa phương mở lại các hoạt động dịch vụ như: Karaoke, quán bar, vũ trường, massage,... nếu đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung theo kế hoạch, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, chính xác, có chất lượng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đồng hành hỗ trợ cùng với chính quyền trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh.

Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tích cực triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành; tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II năm 2022 để có các giải pháp bù đắp thiếu hụt so với kịch bản đã đề ra.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố theo từng vùng dự kiến tổ chức vào tháng 6/2022 tại Nghệ An.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư chậm tiến độ; sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về quy định, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, đẩy mạnh phân cấp (chậm nhất vào tháng 5/2022).

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo sản xuất vụ Xuân; xây dựng đề án sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa; phòng chống dịch bệnh (lưu ý làm việc với các bộ, ngành để sớm hỗ trợ kinh phí do thiên tai, dịch bệnh); chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng; tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Sở Công Thương tập trung chỉ đạo phương án sản phẩm công nghiệp chủ lực theo kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho các dự án công nghiệp. Theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng, giá cả xăng dầu và một số các loại vật tư thiết yếu trên thị trường để kịp thời tham mưu, chỉ đạo xử lý trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra…

Sở Du lịch tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch và đón khách du lịch trong điều kiện bình thường mới bảo đảm an toàn, hiệu quả; phối hợp với các địa phương chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2022, đặc biệt là tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 vào ngày 08/4/2022...

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi tiến độ giải ngân đối với từng dự án nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn để đạt được mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2022; thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu có sai phạm về chất lượng, tiến độ của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra thực tế tại công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm chậm tiến độ. Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Về công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Tài chính phối hợp với ngành Thuế, Hải quan rà soát các khoản thu, những khoản hụt thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiến độ, mục tiêu thu ngân sách năm 2022. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết rà soát cắt giảm những nhiệm vụ chi ngân sách chưa thực sự cần thiết; ưu tiên chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch và khắc phục các hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan bám sát tình hình dịch bệnh để chủ động mở cửa trường học đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả và thống nhất theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2021-2022, đặc biệt là tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày lễ 30/4, 01/5; Lễ hội Làng Sen toàn quốc; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các huyện, thành phố, thị xã tiến tới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX.

Cùng với đó, hỗ trợ việc kết nối lao động, sớm khôi phục thị trường lao động một cách có hiệu quả. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trên địa bàn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng theo quy định.

Rà soát chặt chẽ các thủ tục, quy trình xử lý công việc

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm chủ đề cải cách hành chính năm 2022 “tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước”; đảm bảo công khai, minh bạch các dịch vụ công, các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát chặt chẽ các thủ tục, quy trình xử lý công việc, đánh giá cán bộ nhằm chấn chỉnh đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; kịp thời xử lý tình trạng lợi dụng quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ để trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai vận hành tốt, bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1617/UBND-CN ngày 14/3/2022 về tăng cường nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham mưu giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh; nếu phát hiện trường hợp các cơ quan tham mưu không đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên, dự thảo văn bản tham mưu trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê bình, khiển trách và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Hàng tháng tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; yêu cầu thực hiện bắt đầu từ tháng 4/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh trong tháng 4/2022.

Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ. Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 01/5; kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện bảo vệ thi công một số dự án trọng điểm tại các địa phương...

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP