Tin trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2022

Chiều 26/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 9, thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, từ ngày 20/9-23/9/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND các huyện: Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Thanh Chương; các xã, thị trấn có liên quan, khảo sát thực tế tại các địa điểm khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các địa phương.

Đ/c Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác tháng 9

Qua giám sát, Đoàn đã thu thập được những kết quả, thông tin cũng như một số hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm cơ sở, dữ liệu để tiến hành làm việc với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 10.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai giám sát chuyên đề “Về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2021”. Đồng thời, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát, khảo sát theo Chương trình công tác năm 2022. Các Ban HĐND tỉnh cũng đang tiến hành thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2022 của từng Ban.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh “quy định một số giải pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025”; kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đến nay, đã có 27/27 đơn vị có văn bản trả lời Thường trực HĐND tỉnh và thông báo đến cử tri. Đôn đốc các đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7. 92/92 ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 đã được các sở, ngành trả lời, giải quyết. Nhìn chung, việc trả lời của các sở, ngành đã đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Phát biểu tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; việc chi trả chế độ hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19...

Qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh) vào tháng 10/2022 để xem xét thông qua phương án phân bổ vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung khác do UBND tỉnh trình vào tháng 10/2022; đồng thời nêu một số ý kiến liên quan đến tiến độ công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp trong năm của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, đối với nội dung UBND tỉnh đề xuất xin chủ trương của HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp chuyên đề, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu UBND tỉnh cần phải có văn bản đề nghị chính thức; đồng thời để chuẩn bị tốt kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp rà soát nội dung UBND tỉnh trình trước khi diễn ra kỳ họp.

Đối với kỳ họp định kỳ diễn ra vào tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ lại quan điểm, trừ những nghị quyết bắt buộc phải thông qua để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ đã được thông qua từ đầu năm như thu, chi ngân sách; đầu tư công; phát triển kinh tế - xã hội; giao biên chế... còn lại nếu đúng thời hạn không nộp hồ sơ theo quy định thì không được bổ sung Nghị quyết để trình HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, trong xây dựng Nghị quyết, Văn phòng UBND tỉnh cần tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đốc thúc các ngành khi trình phải đảm bảo hồ sơ, thủ tục tránh trường hợp chỉ có tờ trình không có hồ sơ nội dung kèm theo để đảm bảo tiến độ và chất lượng Nghị quyết khi ban hành.

Đối với nội dung tổ chức phiên giải trình vào tháng 10 tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý giao các Ban HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình cần phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để đảm bảo phiên giải trình có chất lượng.

Về nội dung liên quan đến chi trả chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm chi trả, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có văn bản đôn đốc các đơn vị để thực hiện hoàn thành trong năm nay.

Hiện tại mùa mưa bão đang đến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh cần bám sát địa bàn được phân công để theo sát, nhắc nhở cơ sở triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bão lũ. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cần rà soát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng các cuộc họp, các hoạt động không cần thiết để tập trung phòng chống bão lũ...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP