Tin trong tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An ra công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Corona

Công văn của Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu: Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời, vẫn bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp thành công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có công văn số 5427-CV/TU chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra.

Trong đó, thực hiện Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, ngành kịp thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khẩn cấp sau đây:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân; thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời, vẫn bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp thành công.

3. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, đầu cơ, tăng giá các vật tư, thiết bị y tế phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh.

4. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan lập kế hoạch, xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, theo dõi sát tình hình để trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch.

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thống đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới corona gây ra; thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân phát tán các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

6. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, các kênh thông tin, tuyên truyền hiện có tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm người dân có nhận thức đúng đắn để chủ động phòng, chống dịch mà không tạo ra sự hoang mang trong dư luận xã hội. Phát huy tối đa hệ thống truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi và xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả: PV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP